Selvmodsigelser og fejl i bibelen og koranen

Indledning
Beviser
Bibelselvmodsigelser
Koranselvmodsigelser
Absurditeter i bibelen
Absurditeter i koranen
sataniske vers
Prædestination?
Litteratur
L i n k s

Velkommen til min hjemmeside.

Hjemmesiden handler om selvmodsigelser i bibelen og koranen, som titlen antyder, og desuden forskellige andre emner, herunder fejl i de to skrifter.

Det glæder mig at emnet interesserer dig, da det også er et emne, der har optaget mig i lang tid. Hvad enten du er troende (jøde, kristen, muslim eller anden tilhænger af disse skrifter), vil du helt sikkert finde ting på hjemmesiden, som vil fascinere dig og som du måske ikke har tænkt over før eller ikke er blevet gjort opmærksom på før. Hvis du er troende og forsvarer de pågældende skrifters troværdighed og sandfærdighed, vil du sikkert også finde stof på hjemmesiden, der angriber din overbevisning.

                      Alt for mange troende har måske aldrig læst deres hellige skrift, hvad enten det er bibelen eller koranen, og har derfor ikke det rigtige udgangspunkt til at kunne vurdere, om det udsnit af teksterne, de hidtil er blevet præsenteret for, vidner om tilstrækkelig ufejlbarlighed til at det pågældende skrift kan anses for troværdigt. Det, som så smukt hedder ”tro”, bygger jo i virkeligheden langt mere på indoktrinering end de fleste, især troende (sjovt nok), bryder sig om at indrømme. Hvis du har den opfattelse, at enten koranen eller bibelen er fejlfri, sammenhængende, sandfærdig osv., så har du tydeligvis ikke fået fortalt hele sandheden af dem, der har præsenteret dig for den, det være enten familie eller præster, skolelærere eller lignende.

                      Det er min opfattelse, og hovedgrundlaget for at have lavet denne hjemmeside, at enhver har ret til at se hele maleriet med alle detaljer, før man afgør om man kan lide det. Hvis du hidtil, af præsten eller forældre, kun er blevet vist et lillebitte meget smukt og dejligt stykke af maleriet og samtidigt fået fortalt at resten er ligesådan, så er det på høje tid du læser denne hjemmeside. Det er uacceptabelt at tilbageholde viden overfor nogen, ”at føre dem bag lyset” ved ikke at fortælle dem hele sandheden. Måske gør de det bevidst, eller også har de bare aldrig selv fået hele sandheden fortalt, men viderefører opfattelser og indbildninger fra svundne tider der bygger på tradition snarere end viden og kendsgerninger. Det er efter min opfattelse forkert at blive presset ind i eller fastholdt i en opfattelse, hvis’ enkeltdele man ikke er blevet fuldt ud informeret om og derfor ikke kender. Hvis den eneste grund til at man er troende er, at man aldrig har fået det fulde billede af hvad man i grunden tror på, ja så er det på tide at spørge sig selv om det i grunden ikke var bedre at have en opfattelse, som man selv kan stå ved ned i alle enkelte detaljer i stedet for at stole blindt på og forsvare den indbildte viden, som man i virkeligheden ikke selv kender.

                      Hvis du stadig er jøde, kristen eller muslim eller bare overbevidst om de pågældende skrifters sandfærdighed efter at have læst min hjemmeside, så ønsker jeg dig fortsat held med det, overbevist om at du nu har fået det fulde billede af sandheden, der sætter dig i den eneste position til at afgøre om noget er rigtigt eller forkert, hvilket (som sagt) var selve hjemmesidens formål.

 

God fornøjelse!

 

 

Hit Counter